PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

MESLEKİ MİSYONUMUZ

Tarafsız, Tutarlı, Tüm Toplumun Çıkarlarına Hizmet Eden Bir Anlayış İle Mesleğin Ahlaki Değerlerini Çiğnemeden ve Çiğnetmeden; Çağdaş, Demokrat, Katılımcı ve Güvenilir Bilgi Paylaşım Portalı (Sitesi) Olmaktır. 
 

MESLEKİ VİZYONUMUZ

“Meslekte Öncü ve Aydın Olmak”.

“Yaşam Boyu Sürekli Öğrenim Felsefesine Sahip Olmak.”

“Gelecek İle İlgili Öngörülerde Bulunmak ve Bu Öngörüleri Fırsatlara Dönüştürmek.”

“ TMS ve UMS Uygun Finansal Tablolar Hazırlamak ve Bunları Yorumlamak.”

“Güvenilir ve Şeffaf Olmak.”

“Bilgiyi Saklayarak Değil, Paylaşarak Değerlendirmektir.”


HİZMETLERİMİZ

 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. 
   
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. 
   
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü. 
   
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için  bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması. 
   
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. 
   
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. 
   
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. 
   
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. 
   
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması. 
   
 • Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne dosya açmak, Ek-1 ve Ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek. 
   
 • SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. 
   
 • KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin  mükellefe sunulması. 
   
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.  
   
 • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek. 
   
 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak. 
   
 • SSK, Bağ-Kur, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel  risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak. 
   
 • Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.